Konuşmacılar 2015

Konuşmacılar

Aydın SATICI, CEO, Insurance Information and Monitoring Center (IIMC),

Aydın SATICI

Insurance Information and Monitoring Center has a vital role in developmental journey of Turkish insurance sector. I.I.M.C. which is working in the aim of more comprehensive and effective implementation of insurance activities, ensuring the unity in practice throughout the sector, making healthy pricing, prevention of fraud, creation of reliable statistics, increasing confidence in the insurance system and enabling public oversight-control, serve to the 65 insurance companies, 31.500 agents and bank branches, insurance experts, actuaries and institutions in total 80.000 end-users and millions of citizens and provides transparent working conditions based on data which insurance sector is in need of. I.I.M.C. has a big role in the sustainable profit growth of insurance sector in Turkey. He has more than 21 years’ experience as CEO, CIO, IT Director and Senior Management Executive in Banking (Ziraat Bank and Citibank), Telecomunications (Turk Telekom, TTNET and ASSISTT), FMCG (Unilever) and Insurance (IIMC). He has Computer Science BS degrree at Bogazici University and MBA degree at Bilkent University.
He has joined IIMC as Managing Director in 2012.

 

Doç.Dr.Coşkun Küçüközmen, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Coşkun Küçüközmen

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olan Dr. Küçüközmen profesyonel iş hayatına 1986′da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) başladı. Jean Monnet bursu ile gittiği İngiltere’de Loughborough Üniversitesi’nden 1995 yılında Avrupa İktisadı ve Finans üzerine Yüksek Lisans derecesini aldı. Yüksek lisans tezini “Mevduat Sigortası” konusunda yazdı. 1996-1997 yıllarında TCMB nezdinde faaliyet gösteren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda çalıştı. TCMB’den iki yıllık araştırma bursu kazandı ve 1997 yılında gittiği İngiltere’de “hisse senedi getirilerinin dağılımı ve riske maruz değere (VaR) etkileri” konulu teziyle 2000 yılında Exeter Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) 2000-2005 yılları arasında Risk Yönetimi Daire Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 2005 yılında tekrar döndüğü TCMB’de 2010 yılına kadar İletişim Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. 2001-2012 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Bölümü’nde dersler verdi. 2002-2009 yılları arasında Bank for International Settlements (BIS) nezdinde faaliyet gösteren Finansal İstikrar Enstitüsü’nde (FSI) muhtelif eğitim programları ve seminerlerde konuşmacı ve eğitmen olarak görev aldı. Bankacılık ve finansal piyasalar risk ölçüm ve yönetimi, finansal düzenleme ve denetim, enerji ticareti ve enerji risk yönetimi, finansal zaman serileri analizi, serbest yatırım fonları konularında dersler veren Küçüközmen TCMB’den 2010 yılında ayrılarak tam zamanlı olarak göreve başladığı İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde finansal risk yönetimi, bankacılık ve finansal piyasalar, finansal makroekonomi, finansal ekonometri, yatırım analizi ve portföy yönetimi konularında dersler vermektedir. Ege Finans Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir.

 

Doğan Eylem Güvel, Denizbank A.Ş. Operasyonel Risk Yönetimi Bölüm Müdürü

Doğan Eylem Güvel

1976 yılında Adana’da doğan Doğan Eylem Güvel, 1994 yılında Adana Anadolu Lisesi’nden, 1998 yıında ise İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

Kariyerine Ulusalbank A.Ş.’de Teftiş Kurulu’nda başlamış ve ardından 2001 yılına kadar aynı bankanın Mali Kontrol ve İç Denetim bölümünde görev yapmıştır. 2001-2005 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrolan iştiraklerin değer tespiti, satışı, birleştirilmesi ve tasfiyesi görevlerinde bulunmuştur. Bu sırada bazı Fon iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetçilik görevlerini sürdürmüştür.

2005 yılından 2007 yılı sonuna kadar Denizbank İç Kontrol Merkezi Başkanlığı’nda görev yapan Doğan Eylem Güvel, 2008 yılından bu yana aynı bankanın Operasyonel Risk Yönetimi Bölüm Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Denizbank’ın önceki hissedarı olan Belçika/Fransa merkezli Dexia’nın operasyonel risk komitelerinde görev yapmıştır. Halen operasyonel risk projelerinin mevcut hakim ortak Sberbank ile entegrasyonunu yönetmektedir. Kayıp verilerinin toplanması ve operasyonel risk değerlendirmelerinin yanında iş sürekliliği planlaması ve sigorta konuları ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA programına devam etmektedir.

Ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile kamuya yararlı dernek statüsünde bulunan İstanbul Huzur Evleri Kurma ve Yaşatma Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesidir.

 

Hikmet KURNAZ

Hikmet KURNAZ

1956 yılı doğumlu olup, Matematik ve Ekonomi lisansı yaptı. Müfettiş olarak başladığı bankacılık mesleğini sektörde 25 yıl çeşitli kademelerde üst düzey yönetici olarak sürdürdü. Bankacılık sektöründeki deneyimini belli bir süre reel ekonominin hizmetinde sürdürdü. Deneyimleri ile geliştirdiği iktisadi hukuk nosyonu ile mahkemelerde uzman bilirkişi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli gazete ve dergilerde iktisat ve bankacılık konularında çok sayıda yayımlanmış araştırma ve makaleleri bulunmaktadır. Bankalar ile üniversitede bankacılık üzerine dersler verdi. Bankacılık deneyimini genel müdür olarak görev aldığı Kredi Garanti Fonu'nda yenilikçilik, atılımcılık ve riske duyarlılık prensipleriyle biraraya getirerek Kurumun portföyünü göreve getirildiği tarihten bugüne yeni ürün ve projeler ile büyütülmesini sürdürmektedir. Bu süre içinde geliştirdiği çeşitli garanti uygulamalarıyla çalışılan banka sayısını ve ortaklar sayısını çoğalttı ve Kurumu sosyalleştirdi. 2008 yılında yaşanan küresel krizin Türk Kobi'lerinin krediye erişim kanallarını açık tutabilmek için Hükümet ile karşılıklı projeler geliştirerek Hazine'den 1 milyar TL risk primi için kaynak sağlanmasına öncülük etti. Geliştirdiği " Her Köye Bir KOBI " fikriyle, Avrupa Yatırım Fonu'ndan destek alarak, köy ve küçük yerleşim birimlerinde istihdam sağlayıcı projelerin finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırıcı uygulamalara imza koydu. Kredi Garanti Fonları'nın iktisat kuramında para politikasının bir aracı olması sağlar projeler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Doç. Dr. K.Evren Bolgün, AZ NOTUS Genel Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. K.Evren Bolgün

Evren Bolgün, 1972 Ankara’da doğmuştur. Orta öğrenimini T.E.D.Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini M.Ü.İşletme, yüksek lisans eğitimini İ.T.Ü İşletme Fakültesinde, doktora çalışmasını M.Ü.Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde, “Ticari Bankalarda Risk Yönetim Organizasyonun Oluşturulması ve Ölçümlenen Piyasa Riskinin Banka Stratejilerine Katkısı” başlıklı tez çalışması ile gerçekleştirmiştir.

1994 yılından itibaren aracı kurum, özel bankaların Hazine bölümlerinde sürdürmüş olduğu profesyonel iş yaşamına, spot ve vadeli finansal türev ürün fiyatlama & pazarlanması konularında yoğunlaşarak, 2002-2005 yılları arasında Yapı Kredi Bankasında “Risk Yönetimi” alanındaki çalışmaları ile tamamlamıştır.

2005-2006 yılları arasında Peppers & Rogers danışmanlık firmasına bağlı Yönetim Danışmanı olarak yurtdışında İş Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Risk Yönetimi projelerinde sürdürmüştür.

Yurtdışı ve yurtiçinde Bankacılık ve Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Finansal Türevler, Risk Yönetimi konularında bir çok eğitim, seminere katılım yanında çeşitli akademik dergi, periyodik yayınlar ve gazetelerde 200’e yakın yazı, araştırmaları yayınlanmıştır.

2002 yılından itibaren özel üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak ilgili konularda verdiği eğitimler ile akademik çalışmalarına devam etmektedir.

2006-2011 yılları arasında profesyonel iş yaşamını İş Yatırım Risk Yönetimi Müdürü olarak sürdürmüştür. İlgili dönemde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kurumun ve müşterilerin kredi, faiz, kur, likidite, karşı taraf risklerinin ölçülmesi ve yönetimi çalışmalarında birinci derecede sorumlu olmuştur. Basel-II,III risk yönetimi projeleri kapsamında Algoritmics firmasının risk yönetimi yazılım entegrasyon projesi içerisindeki konsolidasyon faaliyetlerini kurum içerisinde yönetilmesinde görev almıştır. 2007 yılında Türkiye’nin ilk serbest yatırım fonunun ihraç, risk ölçüm ve yönetim esasları, portföy risk limitlemeleri, risk raporlama ve izleme çalışmalarında aktif olarak yer almıştır.

Aynı zamanda Piyasa Risk Yönetimi, Aktif-Pasif Yönetimi, Portföy Risk Yönetimi, Operasyonel Risk Yönetimi alanlarında bankalarda proje entegrasyon tecrübeleri bulunmaktadır.

Risk Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini 2008 yılından itibaren sürdürmektedir.

SPK İleri düzey, SPK Türev ürünler, İMKB Tahvil Bono lisansları mevcuttur. 2008 yılında Doçent olmuştur. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

Kasım Akdeniz, Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Kasım Akdeniz

Kariyerine 1987 yılında Yapı Kredi Teftiş Kurulu’nda başlayan Akdeniz, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1996 – 2011 yılları arasında bankacılık sektöründe kredi ürünlerinin ve süreçlerinin oluşturulması, kredi tahsis ve izleme sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, kredi politikalarının oluşturulması ve uyum alanları başta olmak üzere yönetim kademelerinde çeşitli sorumluluklar aldı. Bu süre içerisinde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdindeki Bankacılık Yasası ve alt yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin çalışma gruplarında; KKB Kurumsal Büro Kurulması, Krediler Üzerindeki Aracılık Maliyetleri ile Kredi ve Karşılıklar Çalışma Grupları’nda üyelik, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Risk Merkezi Çalışma Grupları’nda başkanlık yaptı.

Krediler Üzerindeki Aracılık Maliyetleri Çalışma Grubu’nun BDDK ile birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda ticari krediler üzerindeki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ile teminat niteliğindeki kağıtlar üzerindeki damga vergisi yükümlülüğünü sıfıra indirildi. KGF Çalışma Grubu’nun yaptığı çalışmalar sonucu bankaların KGF A.Ş.’ye ortak olması sağlandı ve “Hazine Destekli KGF Garantisi” uygulaması hayata geçirildi. Risk Merkezi Çalışma Grubu ile birlikte TBB nezdinde Risk Merkezi kurulmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı. 2007 Yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere, 2005 – 2011 yılları arasında KKB A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ekim 2011 itibarıyla KKB A.Ş.’ne Genel Müdür olarak atanan Akdeniz, halen bu görevi sürdürmektedir.

 

Prof. Dr. Vedat AKGİRAY

Prof. Dr. Vedat AKGİRAY

1958 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1980’de Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1982 yılında Finans Yüksek Lisansı, 1985’te İktisat Yüksek Lisansı ve aynı yıl Finans Doktora derecelerini Syracuse Üniversitesi’nden almıştır.

1986 - 1990 yılları arasında çalıştığı Clarkson Üniversitesi’nde 1989 yılında doçent olmuştur. 1991 - 2000 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde doçent olarak, 2000 yılından itibaren ise yine Boğaziçi Üniversitesi’nde Profesör olarak ders vermiştir. Prof. Akgiray, Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın kurucularından olup, 2002-2009 yılları arasında Program Başkanlığı’nı yürütmüştür. Ayrıca 1992-2004 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Finans Doktora Programı’nın koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Çeşitli uluslararası dergilerde ve konferanslarda yüzün üzerinde akademik makale ve çalışma yayımlamış ve sunum yapmıştır.

Mart 2009 – Aralık 2012 arasında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Prof. Akgiray, aynı dönemde IOSCO Başkan Yardımcılığını ve Gelişmekte Olan Ülkeler Komitesi Başkanlığını yürütmüştür. Bu dönemde yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nu hazırlayan ekibin liderliğini yapmıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde Profesör olarak ders vermeye devam etmektedir. Prof. Akgiray, 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi nezdinde kurduğu ‘Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin" başında yer almaktadır. Columbia University Hukuk Fakültesi altında Millstein Center'in danışma kurulu üyesidir.

Media

Platin Sponsor

Gümüş Sponsor

Destekleyen Kuruluşlar