4. Oprisk Türkiye Konferansı 20-21 Eylül 2017, İstanbul

Başta operasyonel riskler olmak üzere Türkiye’nin risk yönetimi alanında devamlılığı süre gelen tek konferansı olan Oprisk Türkiye Konferansı yine alanın en değerli uzmanlarını bir araya getiriyor...

Birçok ulusal ve uluslararası firmaların uzmanları, kamu otoriteleri, yöneticiler 20-21 Eylül 2017 tarihinde Oprisk Türkiye'de gelinen noktayı tartışacaklar....

Gerek dünya gerekse ülkemiz son derece karmaşık ve zorlu bir süreçten geçiyor…Öncelikle dış politika, politik riskler, jeopolitik riskler, artan cari açık riski, işsizlik riski, dış borçlarımızı ödeyememe riski gibi daha birçok riskin birbirini tetiklediği, iç içe geçtiği bir ortamda yaşıyoruz…Tüm bu risklerin sigorta edilmesi ya da tamamen bertaraf edilmesi pek mümkün değil…. Ancak gerekli önlemlerin zamanında alınamaması durumunda ciddi zararlara maruz kalınması adeta an meselesi… Unutulmamalıdır ki risk yönetimi öncelikle bir algı, kültür ve disiplin işidir.

Dünyadaki birçok uzmanın davet edileceği bu etkinlikte operasyonel risk, kredi risklerinde yaşananlar, itibar riski, Basel düzenlemeleri, reel sektörün risk farkındalığı, sigorta sektöründeki gelişmeler, derecelendirme kuruluşları, değerleme gibi birçok konu ele alınacaktır…

Media

Platin Sponsor

Gümüş Sponsor

Destekleyen Kuruluşlar